Budapest är huvudstaden i Ungern. Den består av stadshalvorna Buda och Pest, väster respektive öster om Donau. 1873 slogs Buda, Pest och Obuda samman till en enda stad, innan dess var de tre skilda städer.
Strax utanför Obuda finns än idag spåren av en romersk stad från 100-talet, vid namn Aquincum.
På medeltiden blev Buda Ungerns huvudstad. Budapest har drabbats av flera stora förstörelser men har återuppstått och har idag en befolkning på omkring 1.7 millioner.
Staden är indelad efter parisiskt mönster i 23 distrikt med slottshöjden som första distrikt.
Hela storstadsområdet omfattar Budapest samt ytterligare 80 omgivande kommuner.

Staden ligger ganska centralt i landet på båda sidor av Donau floden.
Staden omgives av flacka uppodlades områden med bl. a. Ungerns bästa jordbruksmark.
Liksom övriga landet har staden ett mer eller mindre kontinentalt klimat med relativt små temperaturskillnader.
På sommrarna dominerar varma och vindstilla väder. Vintrarna domineras av en kamp mellan kalluften i öster och varmluften i söder. Och temperaturskillnaderna är stora.